Demon Slayer the Movie: Mugen Train 2020

With your blade, bring an end to the nightmare.

5.9 / 10   82 vote(s)
Animation Action History Adventure Fantasy Drama

Tanjirō Kamado, joined with Inosuke Hashibira, a boy raised by boars who wears a boar's head, and Zenitsu Agatsuma, a scared boy who reveals his true power when he sleeps, boards the Infinity Train on a new mission with the Fire Hashira, Kyōjurō Rengoku, to defeat a demon who has been tormenting the people and killing the demon slayers who oppose it!

Homepage https://kimetsu.com/anime/movie/mugenressyahen/
Release Date 2020-10-16
Runtime 1h 57m
Directors Tomonori Sudō, Akira Matsushima, Akira Matsushima, Haruo Sotozaki, Hideki Hosokawa, Kei Tsunematsu, Yuka Shiojima, Takashi Suhara, Atsushi Ogasawara, Satoshi Takahashi, Tetsuto Satou, Masashi Takeuchi, Toshiyuki Shirai, Mieko Ogata, Tōko Uchimura, Moe Tsuzuki, Atsushi Tanaka, Yūichi Terao, Mika Kikuchi, Shinya Shimomura, Junichi Minamino, Kazuki Nishiwaki, Masato Nagamori, Kōji Akiyama, Akane Okabe, Aoi Okabe, Shōgo Fujiwara, Nana Ishigo, Atsutoshi Hashimoto, Seiji Harada
Producers Hikaru Kondō, Yūma Takahashi
Writers Haruo Sotozaki, Takahiro Miura, Koyoharu Gotōge